Kütüphane

Zengin ve sürekli güncellenen kütüphanemizde Türk ve dünya edebiyatından önemli eserler, pozitif ve sosyal bilimlere ait geniş kaynaklar ve her düzeyde İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca okuma ve gramer kitapları bulunmaktadır. Bunların yanında öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunacak bilimsel ve edebi içerikli süreli yayınlar da kütüphanemizde yer almaktadır.

Kültürlü ve aydın bir birey olmanın en önemli koşullarından birinin kitap okumak olduğu bilinciyle, zengin bir kütüphane oluşturmanın yeterli olmadığını, önemli olanın o kütüphaneden yararlanacak öğrenciler yetiştirmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için okulumuzda araştırmaya dayalı projeler yaptırılmakta, en çok kitap okuyan sınıf ve öğrenciler ödüllendirilmekte, düzenlenen yarışma, tanıtım ve kampanyalarla öğrencileri bu yönde motive ederek onlara kitap okuma sevgisi kazandırılmaktadır.