Özel Cent Anaokulu

EĞİTİM PROGRAMI

Özel Cent Anaokulu eğitim programı, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programları esas almış olup, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır. Buna koşul olarak gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin tüm alanlardaki davranışlarını üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar, ilkokul programlarında benimsenen ortak becerilerden olan problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi değerleri kapsamaktadır. Programda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılımı ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır, çeşitli yöntemler geliştirilir. Bu programlar ulusal ve uluslararası projeler ile desteklenir.

Programımız, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun olarak edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan tema içeriklerine sahiptir.

Sınıflarda iki öğretmen görev alır. Haftalık program çerçevesinde; Beden Eğitimi, Görsel Tasarım, Müzik, İngilizce, Bilgisayar, Fen - Doğa / Çocuk Mutfağı, Çocuk Edebiyatı ve Kitaplığı gibi etkinlikler branş öğretmenleri tarafından, Drama etkinlikleri ise drama çalışma grubunun hazırladığı program çerçevesinde sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. İngilizce etkinliği sınıflarda; diğer branş etkinlikleri ise kendi atölyelerinde uygulanır.


ÖZEL CENT ANAOKULU'NDA YABANCI DİL

Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programının temel amacı öğrencilere İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. İngilizceyi duymaktan ve konuşmaktan zevk alırlar ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştirirler.

Oyun merkezli çeşitli etkinliklerle, öğrencinin dil kullanımına aktif katılımı sağlanmaktadır. Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım), müzik ve kuklalar, dilin etkin olarak kullanılmasında en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmesinde büyük rol oynamaktadır.

İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, fen - doğa, mutfak etkinlikleri, hikaye kitapları ve projeler gibi farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir.

Farklı etkinliklerle beslenen İngilizce programımızda çocuklarımıza İngilizceyi günlük hayatlarının içinde duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışmaktayız. Bu amaçla farklı uygulama alanları oluşturduk. Bu alanlar şunlardır:

 • Story Time (Kitap Okuma) 
 • Know How: Science - Nature and Kitchen (Nasıl Oluyor? Fen - Doğa / Mutfak) 
 • Creative English (Yaratıcı İngilizce) 
 • Music and Movement (Müzik ve Hareket)
 • Everyday English (Yaşayan İngilizce)

SINIF İÇİ UYGULAMALARI

  1. Göster - Anlat Etkinliği

  2. 100. Gün Tablosu

  3. Sayma Çalışması

  4. Takvim

  5. Hava Durumu Çalışması

  6. Tema Zamanı

  7. Proje Günü

  8. Kitap Günü

  9. Paylaşma Günü

10. Kutu Oyunları ve Puzzle Günü

11. Değerler Eğitimi

12. Veli Katılım Etkinlikleri

13. Veli Seminerleri

14. Bireysel Veli Toplantısı

15. Bireysel Veli - Öğretmen Görüşme Günleri


ANAOKULUMUZDA ZAMAN DİLİMİ

Çember Zamanı
Sabah kahvaltısından sonra, tüm sınıf bir araya gelerek hava durumu, takvim, mevsim şeridi, sayma zamanı vb. etkinliklerin konuşulduğu paylaşım saati ile güne başlar.

Tema Zamanı
Program içeriği temalardan oluşur. Bunlar, farklı yaş gruplarına uygun olarak, sınıf öğretmenleri tarafından sene başında belirlenir ve yıl içerisinde uygulanır. Belirlenen farklı temalarla çocuklara yeni bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılır. Çocuklar temalarla kendilerini ve çevrelerini tanırlar. Ayrıca bu süreçte çocuklar; söz almak için sıra beklemeyi, empati kurmayı, düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmayı ve dinlemeyi öğrenir, yeni kelimelerle tanışırlar.

Öğrenme İstasyonları
Öğrenme istasyonlarındaki aktiviteler, çocukların kişisel ihtiyaç ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendi yaş gruplarına uygun önemli kavram ve becerileri kazanmalarına fırsat verir. Aktivitelerden oluşan ve küçük gruplar şeklinde yapılan öğrenme istasyonu çalışmaları çocukların ihtiyacına göre oluşturulur. Fen ve Doğa istasyonu, Kitap İstasyonu, Küçük Kas Beceri İstasyonu, Dramatik Oyun İstasyonu, Okuma / Yazma Öncesi Beceri İstasyonu vb.

Bahçe Zamanı
Çocukların içerideki oyun alanına ya da bahçeye çıkıp çeşitli oyunlar oynadıkları bir zaman dilimidir. Bu etkinlikler sırasında çocukların hareket ihtiyacı da doğal olarak karşılanır. Ayrıca beden koordinasyonu, denge, hız, güç gibi etkinlikleri içeren çalışmalara yer verilir.

Fen ve Matematik Zamanı
Çocukların eğlenerek öğrendikleri, çevrelerini keşfettikleri, deneyler yapıp gözlemlerde bulundukları, araştırma, inceleme ve keşifler yaptıkları, matematikle oynayıp matematiği sevdikleri, sınıflandırma, sıralama gibi çalışmaları içeren bir zaman dilimidir.

Phonics  - İngilizce Ses Bilgisi - Çalışmaları
İngilizce okuma ve yazma çalışmalarına temel teşkil eden ses bilgisi programıdır. Öğrencilere İngilizcedeki temel sesleri eğlenerek öğretmeyi hedefleyen program, farklı duyulara ve farklı öğrenme stillerine hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Okuma - Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Bu çalışmalarla öğrencilerimizin renk, şekil, sayı ve temel kavramları kazanmaları amaçlanır. Bunun yanında yapılan çalışmalar, algılama, dikkat, kelime dağarcığı arttırma, eşleştirme, gruplama, sıralama, karşılaştırma, el - göz koordinasyonu vb. bilişsel becerileri destekleyen etkinlikleri içerir.

Düşünme Becerileri
Öğrencilerimize kişisel düşünme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir zaman dilimidir. Onların bilişsel yeteneklerini geliştirici ve destekleyici çeşitli etkinlikler planlanır. Görsel - işitsel algı, dikkat - bellek çalışmaları, problem çözme becerileri ve yaratıcılığı geliştirici çeşitli çalışmaları içerir.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Türkçe Dil Etkinliği derslerinde öncelikli olarak öğrencilerin dil gelişimleri desteklenir. Bu programda tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yer alır. Türkçe etkinlikleri çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlar ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Sözcük dağarcığı gelişen çocuğun, kelime tanımlama becerisi gelişir, dile hâkimiyeti artar.

Değerler Eğitimi
Bu derste, çocukların saygı, iş birliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler kavramı, somut deneyimlere dönüştürecek etkinliklerle planlanır. Çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeyleri dikkate alınır.

Sanat Zamanı
Sanat çalışmaları sırasında çocuklar, çeşitli malzemeleri kullanarak hayal ettikleri şeylerin tasarımını yapar, yaratıcılıklarını ortaya çıkarır, özgün ürün oluşturup küçük kas becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Hikâye Zamanı
Her temayla ilgili olarak çocuklara çeşitli hikâyeler okunur. Bunun yanında hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, hikayeye başlık bulma, okunan hikayeyi resimlendirme, çeşitli resimlere bakarak hikaye kurgulama, görsel okuma vb. çalışmalar yapılır. Ayrıca çocuklar sınıftaki kitaplıktan kitap seçerek incelerler. Evden getirdikleri hikâye kitaplarını, arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Serbest Oyun Zamanı
Serbest zaman etkinliğinde, öğrencilerimiz sınıfın hangi köşesinde oynayacaklarına ve neler yapmak istediklerine kendileri karar verirler. Bu onların sosyal yaşamı öğrendikleri bir zaman dilimidir. Oyun sonrasında sonuçları birlikte değerlendirirler.

Dinlenme / Uyku Zamanı
Sadece küçük yaş grubu öğrencilerimiz için öğle yemeği sonunda dinlenme / uyku zamanı vardır. Öğretmenlerimiz bu süre içinde onların dinlenme sürecine olan uyumlarını kolaylaştırmak için hikaye okurlar.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ İÇİNDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER

Branş Çalışmaları
Alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülen Müzik, Beden Eğitimi, Satranç gibi çalışmalarla öğrencilerin farklı alanlardaki deneyimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aile Katılımı
Velilerimiz belli gün ve saatlerde okulda bir etkinlik planlar ve çocuklarla uygulama yaparlar. Kendi çocuklarının arkadaşlarıyla tanışıp, hoş zaman geçirirler. Velilerimiz, ayrıca tema sonu sunumlarında ve portfolyo çalışmalarında, çeşitli tören ve kutlamalarda okula davet edilerek, çocuklarının gelişimlerini gözlemleyebilirler.

Alan Gezileri Etkinlikleri
Çocukların ilgisini çeken ve öğrendikleri temalarla ilişkili mekânlara geziler yapılır, böylece çocuklar için doğal bir öğrenme ortamı oluşturulur. Örneğin müze, market, diş doktoru muayenehanesi, postane, orman, jimnastik salonu, banka vb. yerlere geziler düzenlenerek, çocukların sosyal yaşam içinde deneyim kazanmaları sağlanır.

Haftanın Etkinlik Günleri
Öğrencilerimizin okula daha istekli ve keyifle gelmelerini sağlamak amacıyla haftanın bazı günlerinde çocukların evden getirecekleri ya da evde aileleriyle kaliteli zaman geçirerek hazırlayacakları etkinliklere yer verilir. Göster Anlat Günü, Kitap Günü, Oyuncak Günü gibi etkinliklerle çocukların hem sorumluluk almasını ve paylaşmayı öğrenmelerini, hem de okula keyifle gelmelerini amaçlarız.


ANAOKULUMUZDA PDR (PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK) ÇALIŞMALARI
Okulumuzda, öğrencilerimize yönelik PDR çalışmaları okul idaresi, öğretmen ve ailenin iş birliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda, sistemli ve düzenli olarak sürdürülür. Bu kapsamda yıl boyunca yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • Veli ve öğrenci oryantasyonu
 • Sınıf içi gözlemler
 • Öğrenciyi bireysel tanıma ve destek çalışmaları
 • Test uygulamaları
 • Veli ve öğretmen seminerleri
 • Veli ve öğrencilere yönelik grup çalışmaları
 • Bireysel veli görüşmeleri