Özel Cent Ortaokulu

Özel Cent Ortaokulu'ndaki her öğrencinin gelişimi çeşitli tekniklerle takip edilmektedir.

Her öğrencimizin danışman öğretmenleri belirlenmiştir. Danışman öğretmenlerimiz öğrencilerimize çalışmaları ve kişisel planlama becerilerinin desteklenmesi noktasında yönlendirmelerde bulunacaklardır. Velilerimiz bu çalışmaları, kendilerine gönderilen haftalık öğrenci karneleri ve danışman takip çizelgeleri vasıtasıyla izleyebileceklerdir.

  • Haftalık Kazanım Karnesi: Öğrencinin akademik gelişimi haftalık olarak takip edilir ve bu karneler veli ile paylaşılır.
  • Akademik Danışmanlık Sistemi: Her öğrencimiz bir danışman tarafından desteklenir. Danışmanlar öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini takip edip, gerekli verileri kayıt altına alırlar. Böylece öğrencilerimizle ilgili her türlü bilgi velilerimizle somut veriler üzerinden paylaşılır.

Özel Cent Ortaokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı I. Dönem Veli Toplantımız,
02 Aralık 2017 Cumartesi Günü, 14:00 - 17:00 saatleri arasında yapılacaktır.