Özel Cent Ortaokulu

GENEL İŞLEYİŞ

2019 - 2020 Çalışma Takvimi

Birinci Dönem:                09 Eylül 2019 - 17 Ocak 2020

Birinci Dönem Ara Tatil: 18 Kasım 2019 - 22 Kasım 2019

Yarıyıl Tatili:                   20 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020

İkinci Dönem Ara Tatil:  06 Nisan 2020 - 10 Nisan 2020

İkinci Dönem:                 03 Şubat 2020 - 19 Haziran 2020

Günlük Ders Saati

Okulumuzda eğitim - öğretim süresi 8 ders saatini kapsamaktadır.

Başlangıç        : 8.40

Bitiş                :15.45

 

Özel Cent Ortaokulu yabancı dil eğitimi yapan gündüzlü ve karma eğitim veren bir okuldur. Sınıf mevcutları 14-24 öğrenci arasında değişmektedir.

İngilizcenin zevkli ve eğlenceli bir şekilde öğretildiği ortaokulumuzda öğrencilerimize ana dillerinde aldıkları eğitimle paralel olarak haftada 12 saat İngilizce eğitimi verilmektedir.
Türk ve yabancı öğretmenlerin yürüttüğü bu derslerde öğrencilerimizin görerek, deneyerek, yaşayarak günlük akışın içinde yabancı dil öğrenmeleri hedeflenip, uygulanmaktadır.
Cent Okullarında İngilizce dil eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığı Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada ilkokul eğitim programında geçerliliği kanıtlanmış Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na uygun olarak hazırlanmış, özgün bir programdır.
Programımız; dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme, konuşma etkinliklerine dayalı olup öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi’nin düzenlediği Cambridge Assessment English sınavlarına hazırlamaktadır. Etkin öğrenme yöntemi ile sorgulayan, uygulayan, keşfederek öğrenen bireyler yetiştirilmesi hedefllenmektedir. Kazanımlarımız tema bazlı ders ve etkinliklerle sağlanır. Yapılan etkinlikler öğrenmenin farklı yöntemleri ve bireysel farklılar göz önünde tutularak hazırlanır.Aynı zamanda programımız değerler eğitimine sahip; çevreye duyarlı, toplum bilincine sahip, hoş görülü, alçak gönüllü, çalışkan, sabırlı, özgüvenli, bilgili, ilkeli, araştırmacı, empati kurabilen, iyi iletişim becerileri olan, saygılı, sevgi dolu bireyler yetiştirmeyi sağlayan tema içeriklerini kapsar. Programımız, ulusal değerlerin yanında uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak öğrencinin isteği doğrultusunda Almanca ve Fransızca okutulmaktadır.

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı izlenen okulumuzda öğrencilerimizin analitik düşünceye sahip araştıran, yaparak, deneyimleyerek öğrenen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencimizin sorumluluklarının bilincinde, çevresiyle uyum içerisinde, sorun çözebilme ve doğru karar verebilme becerisine sahip, özgüvenli, yeteneklerinin farkında mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi sistemli destek sağlamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda

  • oryantasyon,
  • bireysel rehberlik,
  • grup rehberliği,
  • bireysel test uygulamaları

gibi çalışmalar yürütülmektedir.

7.sınıftan itibaren LGS’ye yönelik çalışmalar yapılmakta ve 8.sınıf öğrencilerimiz hafta içi etütleri ve hafta sonu kursları ile desteklenmektedir. Sistemli olarak uygulanan deneme sınavlarında elde edilen sonuçlar yakından takip edilmekte, öğrencilerimizin eksikleri tespit edilerek birebir çalışmalar ile bu eksikler giderilmektedir.