Üniversite

YKS HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Cent Koleji; eğitim ve öğretim ile ilgili yüksek hedeflerine koşarken, yapılan özel YKS çalışmaları okulumuzun tercih edilme sebeplerinden biridir. Bildiğiniz gibi, üniversite yarışı artık her gün daha da zorlaşmakta ve rakipler çoğalmaktadır. İsim yapmış iyi üniversitelerde okumak ise pek çok öğrencinin gerçekleştirmesi güç hayalleri arasındadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında YKS hazırlığının son senede halledilebilecek bir çalışma olmadığını görüyoruz.

Cent Koleji; elde edilen başarının artarak devam ettirilmesi için bu çalışmalarını lise 1. sınıftan itibaren bilinçli olarak yürütmektedir. YKS’ye yönelik konu ve test çalışmaları için ayrı bir program geliştirilmiştir. Fen ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulurken, ayrı bir program kapsamında da test ve konu tekrarı çalışmaları Türkçe olarak yapılmaktadır.

Genel olarak zorunlu ders saatlerine ilave olarak sadece YKS amaçlı etüt çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda; Fen alanındaki öğrencilere Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin dışında Tarih, Coğrafya ve Felsefe, TM alanındaki öğrencilere Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya ve Felsefe derslerinin dışında Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden de düzenli olarak etüt dersleri yapılmaktadır. Öğrencilere her ders sonunda konu testleri verilmekte, verilen testler bir sonraki derste öğretmenler tarafından tek tek ele alınarak, cevaplanamayan veya yanlış cevaplanan sorular çözülerek, geri besleme yapılarak konu eksiklikleri giderilmektedir. Bu sayede öğrencilere zamanı etkili kullanma, hızlı soru çözme, test tekniği gibi beceriler kazandırılmaktadır.

Hazırlanan YKS sınav takvimine göre düzenli olarak periyodik aralıklarla, konu tarama ve deneme sınavları yapılmaktadır. Her sınavdan sonra puanlama yapılarak öğrencilerin girebilecekleri üniversiteler belirlenmekte ve puanları öğrencilere duyurulmaktadır. Bu sayede öğrenci, hedefine ne kadar yaklaştığını görebilmektedir. Bu çalışmaların akışı Rehberlik Servisimiz tarafından velilerimize de gerek grafik, gerekse sayısal olarak iletilmektedir. 


Mayıs ayının başı itibarı ile ders ve yazılılarımız tamamlanmakta ve kamp dönemimiz başlamaktadır. Beş haftalık kamp dönemimizde haftada dört gün deneme sınavı, bir gün konu tarama testleri uygulanmakta ve eksikliği tespit edilen konuların tekrarları yapılmaktadır. YKS kamp döneminde sınav stresini artık yoğun bir şekilde yaşayan öğrencilerimize, öğretmenlerimiz tarafından danışmanlık yapılmakta, her öğretmene 2 veya 3 öğrenci düşecek şekilde eğitim koçu sıfatı ile her konuda yardımcı olunmaktadır. Bu da öğrencilerimizin stresli dönemlerini en sağlıklı şekilde geçirmelerini sağlamakta ve de başarıyı getirmektedir. Öğrencilerimizin üniversiteye hazırlanmakta gösterdikleri başarı ve kararlılık yanında, bir takım oluşturmanın, ekip çalışması becerilerinin insan yaşantısında ne kadar etkili olduğunu öğrenmeleri de uygulanan sistemin bir başka kazancını ortaya koymaktadır.

1997 - 1998 Eğitim ve Öğretim yılında alınan %70’lik başarının ardından 1998 yılında uygulanmaya başlanan ve her sene güncelleştirilen çalışmalar sonucunda günümüze kadar hep %100’lük başarısıyla Özel Cent Okulları adını üniversitelere yerleştirme konusunda ayrıcalıklı olarak duyurmuştur.

%100 başarı denince genelde akıllara, hangi üniversitelerin hangi bölümleri soruları gelmektedir. Öğrencilerimizin %80’i ilk 3 tercihlerine girebilmektedirler. İlk mezunlarımızı verdiğimiz 1993 yılından bugüne öğrencilerimiz İstanbul’un önde gelen üniversitelerinin prestijli bölümlerinde bizi başarıyla temsil etmişlerdir. Bu başarının korunması için tüm akademik kadromuz çalışmalarını geliştirerek devam ettirmektedir.

Özel Cent Okulları Yöneticileri olarak, seçkin üniversitelerde Centli olmanın ayrıcalığını yaşayan ve yaşatan öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor, tüm üniversite adaylarına başarılar diliyoruz. 

2018 - 2019 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2017 - 2018 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2016 - 2017 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2015 - 2016 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2014 - 2015 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2013 - 2014 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2012 - 2013 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2011 - 2012 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2010 - 2011 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2009 - 2010 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2007 - 2008 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2006 - 2007 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.

2004 - 2005 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarımız için tıklayınız.