Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Bireyin yaşam kalitesinin düzeyini arttıran ve en önemli eğitim araçlarından biri olan Beden Eğitimi ve Sporda ana hedefimiz; okullarımız bünyesinde her yaştaki bireyi spor yapmaya yönlendirmek, sporun omurgasını oluşturan tesis ve çağdaş donanımların okul geneline dengeli dağılımını sağlamaktır. Aynı zamanda bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde okullarımızda ülkemizi 21. yüzyıla taşıyacak öğrencilerin yetişmesi için belirlenen programlara destek vermektir.

Eğitim uygulamaları içerisinde Beden Eğitimi ve Spor; bilgi, davranış, sportif kabiliyetlerin kazandırılması ve geliştirilmesi için uygulanan sürekli faaliyetler dizisidir. Toplum hayatını bu derece geniş anlamda kapsayan eğitimin disiplinli bir sistem içinde verilmesiyle sosyal hayatta oynayacağı rol büyüktür. Bu bakımdan biz sporu ve sportif faaliyetleri eğitim kapsamı içerisinde görmekteyiz.

ÖZEL CENT OKULLARI’NDA SPOR KULÜBÜNÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Okul içi ve okullar arası Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerini yürütmek için kurulan spor kulübümüz; sporcu öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sinir – kas, duygusal, zihinsel gelişimlerini destekleyerek sportif performanslarını arttırmak ve sportif eğitimin yanında, insan eğitimini esas alıp, sporcu kişiliğini geliştirmek ve geleceklerine sağlıklı bir yaşam kazandırmak amacındadır.

Hedefimiz, öğrencilerin sportif becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak ve daha önceki yıllarda elde edilen ulusal ve uluslararası sportif başarıları yakalamak ve devamını sağlamaktır.

Çocuk ve Gençler için Spor Eğitiminin Önemi

 • Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur.
 • Bireyi topluma hazırlar.
 • İş, görev ve meslek sorumluluğu kazandırır.
 • Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi olmaktadır.
 • Spor bir tedavi yöntemidir.
 • Toplumların eğitim ve kültür düzeylerini arttırır.
 • Başarıyı arttıran en önemli husustur.
 • İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır.
 • Spor, kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Rekabet, mücadele, iş birliği ve uyum sağlar.
 • Yapıcı ve üretici yetenekleri geliştirir.
 • Toplumsal sorumluluğu geliştirir.
 • Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygıyı öğretir.
 • Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir
 • Birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirlemesine olanak verir.


Beden Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin sadece fizik yeteneklerinin ölçülerek sonunda not ile takdir edilmesi kişinin sadece fiziksel ve hareketsel gelişimiyle ilgili verileri ortaya koyar. Okullarımızdaki Beden Eğitimi ders uygulamalarında ise öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı ve dengeli bir şekilde gelişmesi esastır. Not vermek bir işlem değil eğitim süreci içerisinde bir araç olarak kullanılır. Öğrencilerin ders dışındaki tüm spor etkinlikleri göz önüne alınır.

Beden Eğitiminde Değerlendirme İlkeleri

 • Her öğrenci kendi yeteneklerine göre değerlendirilir.
 • Not vermede disiplin, ilgi, çaba ve çalışmalara katılma ön plandadır.
 • Nicel ölçüm yapılarak değerlendirilir ve not verilir.
 • Değerlendirme, eşit çalışma ve olanaklardan eşit yararlanmaya dayandırılır.
 • Değerlendirme ölçekleri ve yöntemi önceden öğrencilere açıklanır.
 • Değerlendirme öğrencilere açık tutulur.
 • Değerlendirme amaca uygun tekniklerle yapılır. Özellikle gözlem, etkinlik, derse devam, kıyafet, ders içi ve ders dışı davranışlar ön planda tutulur.


Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kapsamında Yer Alan Sosyal Etkinlikler
Amacımız derslerin yanı sıra öğrencilerde güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, yeni ilgi alanları oluşturmak ve beceriler kazandırmaktır. Bu amaca yönelik bilimsel sosyal ve kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulüpleri, belirlenmiş sosyal etkinlikleri yürütür.
Kulüplerimizde basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, çocuk yogası, jimnastik, tango, vals, satranç ve bando gibi öğrencilerin yetenekleri ve ihtiyaçlarına göre programlanmış sportif ve kültürel etkinlikler yer almaktadır.