Vizyon - Misyon

Vizyon - Misyon

VİZYON

Yüksek standart ve kaliteli eğitim ilkelerini benimseyen Özel Cent Okulları'nın hedefi, geleceğin dünyasına liderlik yapabilen, toplum hayatına katkı sağlayan ve öğrendiklerini yaşama aktarabilen, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, düşünebilen bireyler yetiştiren bir kurum olmaktır.

MİSYON

Özel Cent Okulları'nın amacı, öğrencilerin özdeğerlerini yitirmeden,

  • Hoşgörülü ve saygılı,
  • Doğaya ve çevresine duyarlı,
  • Sorgulayan ve bilime ulaşma yollarını bilen,
  • Ana dilini doğru yorumlayan ve yabancı dillere açık,
  • Kendine güvenen ve etik değerlere sahip,
  • Ruh sağlığı yerinde ve öğrenmekten mutlu olan bireyler yetiştirmektir.