Projeler

Projeler

The English Language Test for International Students (ELTiS), dünyada ingilizce eğitimi alan lise öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini ölçen ve CSIET (Council on Standards for International Educational Travel) tarafından onaylı uluslararası geçerliliğe sahip bir testtir.
FAYDALAR
1. Tüm uluslararası eğitim programlarında geçerli sertifika hakkı.
2. Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programlarına öncelikli başvuru hakkı.
3. Dinleme ve okuma becerilerini ayrı sonuçlar ile gösteren ve ölçen sonuç sistemi.
4. Öğrencinin akademik içeriği kavrayabilme becerisini gösteren sınav raporu.
5. Amerika ve Kanada çift diploma programlarına başvuru hakkı.

 

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Programı “Common European Framework of Reference” (CEFR) kapsamında, öğrencilerimizin uluslararası platformda seviyelerini tespit etmeyi amaçlayan Cambridge sınavlarına katılım her yıl yapılmaktadır.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi’nin bir departmanı olan “Cambridge English Language Assessment” tarafından uygulanan Cambridge English: Key (KET), Cambridge English: Preliminary (PET) ve Cambridge English: First (FCE) sınavlarının tüm dünyada geçerliliği vardır. Okulumuz bu sınavlardaki başarılarından ötürü 2018 yılından sonra 2019 yılında da Ayırt Edilen Okul anlamına gelen Distinctive School ödülünü almıştır.

MUN (Model of United Nations)

Birleşmiş Milletler’in lise ve üniversite öğrencileri tarafından bir simülasyonunun yapıldığı Model Birleşmiş Milletler çalışmalarına okulumuzda 2011 – 2012 Eğitim ve Öğretim yılında başlanmış ve beş konferansa katılım gerçekleşmiştir.

2011 yılında Yeditepe Üniversitesi’nin, daha sonra Galatasaray Üniversitesi’nin düzenlediği konferanslara okulumuzdan sekiz öğrenci katılmış ve katılım sertifikaları almışlardır. Ayrıca Galatasaray Üniversitesi MUN konferansında öğrencilerimizden Ece Karaalioğlu En İyi Delege, Elif Soylu ise Mansiyon ödüllerini kazanmışlardır.

2012 yılında Antalya’da düzenlenen ve uluslararası katılımın gerçekleştiği MUNTR konferansına yine sekiz öğrenci ile katılım sağlanmıştır. Daha sonra İtalya Milano'da, Civico Liceo Linguistico A. Manzoni tarafından düzenlenen uluslararası MUN konferansına okulumuzdan Alpcan Cebeci ve Yasemin Sarper katılmıştır. Slovakya Büyükelçisi görevini üstlenen Yasemin Sarper konferansta açılış konuşması yapmıştır.

2013 yılında düzenlenen uluslararası Robert Koleji MUN konferansına okulumuzdan üç öğrenci katılmış ve katılım sertifikalarını almışlardır. 17 – 19 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen Sabancı Üniversitesi MUN konferansına ise 13 öğrencimiz katılmış ve Amerika Birleşik Devletleri delegeliğini üstlenen öğrencilerimizden Ataberk Veral Mansiyon ödülü kazanmıştır.

2016 yılında düzenlenen ENKA MUN konferansında öğrencilerimizin performansı büyük beğeni toplamış ve öğrencimiz Özge ERGENÇ En İyi Delege ödülünü kazanmıştır.

 

Comenius Okul Ortaklığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme / Comenius Eğitim ve Gençlik Okul Ortaklığı Programı kapsamında 2012 yılında başvurusunu yaptığımız ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen The Protection of Biodiversity - Biyolojik Çeşitliliği Koruma başlıklı projemiz Almanya – İtalya – İspanya - Polonya ortak ülkeleri ile birlikte yürütüldü.

17 - 23 Şubat 2013 tarihlerinde yer alan ilk Comenius faaliyeti Türkiye’de gerçekleştirildi. Alman, İtalyan, İspanyol ve Polonyalı eğitimciler ve öğrenciler ülkemizde konuk edildi ve İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapıldı.

11 - 18 Mayıs tarihlerinde öğrencilerimiz ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin ortak görüşme ve diğer çalışma durağı Cagliari / İtalya oldu. 22 - 29 Mart 2014 tarihlerinde Madrid / İspanya'da, 12 - 16 Mayıs'ta ise Köln / Almanya'daydık. Bu gezilerimizle ilgili detayları Haberler bültenimizde görebilirsiniz.

eTwinning Projesi

Uluslararası bir proje olan When Cultures Meet - Stories of Migration in Multicultural (Kültürler Buluştuğunda / Çok Kültürlü Ülkelerdeki Göç Hikayeleri) eTwinning projesi İstanbul, Hannover – Hamburg (Almanya) ve Pau (Fransa) katılımcı şehirleriyle birlikte yürütülmüştür.

 

Eko Okullar Projesi

Eko - Okullar Avrupa ölçeğinde programlanmış bir proje olup, çevre için yapılan kapsamlı bir okul aktivitesidir.

Program, çevreye ilişkin konuları okuldaki müfredat programından günlük yaşama aktarır ve bu konuda yol gösterici bir özellik taşır. Bu uğraş, öğrencilerimizin çevreye ilişkin konuların önemini kavramasını ve gerek kişisel, gerekse aile yaşamlarında bu konulara daha ciddi bir önem vermelerini sağlar.

Eko - Okullar hem program, hem de bir ödül planıdır:

Herhangi bir okul, eko - okul yönetmeliğini kullanarak, programı kendi şartlarına uyarlayabilir. Ödül, programdaki temel öğelerin gereklerini tam olarak yerine getirmiş okullara verilecektir.

Eko - Okullar herhangi bir okulda tüm öğrenciler için okuldaki ahlaki değerler ve yaşamın gerçek yanı demek olan eylemin ve çevre bilincinin yaşama geçirilmesi için tasarlanmıştır.

Eko - Okullar, uzun erimli bir programdır ve alınan ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekecektir. Ödül, yeşil bir bayrak olacaktır ve okul dışında dalgalanabileceği gibi okul girişinde bir yerde de sergilenebilecektir.

Program uygulandığı okula şunları sağlar:

  • Çevreye ilişkin konuların müfredat programı hükmünde, okul yaşamında ve bu yaşamın çevreye etkin kılınmasında bir fırsat,
  • Çocukların karar alma yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olma fırsatı,
  • Müfredat programı için materyal ile proje ve etkinlikler için görüş oluşturma,
  • Destek faaliyetlerini veren kurumların bir ilişki ağı içine alınması girişimi,
  • Türkiye ve Avrupa’daki diğer okullarla ilişkilerin geliştirilmesi,
  • Bir prestij ödülü,
  • Yerel ve ulusal tanıtım için fırsatlar,
  • Parasal tasarruf için bir potansiyel

Eko - Okullar programı, çevreye ilişkin konuların ilerici ve dengeli bir bağlamda ele alınmasının sağlanmasında okul bütünündeki bir çevre politikasını geliştirmek ve uygulamaya okulun tamamını katmak için ideal bir yoldur.

Ayrıca; dünya çapındaki eko - okulları birbirleriyle sürekli temas halinde tutmayı amaçlayan Bağlı Okullar Projesi yürütülmektedir. Portekiz'den Türkiye'ye ve Güney Afrika'ya kadar programda bulunan 7500'e yakın okul artık internetten birbirlerine ulaşabiliyor, aynı konuyu çalışan okullar ortak projeler geliştirebiliyor ve kardeş okul olabiliyorlar. Proje sayesinde okullar interneti kullanarak kendileriyle ilgili bilgileri, eko - okullar kapsamındaki ilgi alanlarını ve etkinliklerini, çektikleri fotoğrafları ve yararlı buldukları internet adreslerini birbirleriyle paylaşabiliyorlar. Bunların yanında proje, okulların kendi yerel / bölgesel kültürleri, doğaları ve tarihleriyle ilgili bilgileri bulundurabilecekleri bir rehber olma özelliği de taşıyor.

Proje, benzer çalışmaları yürüten okulları tanımlamakta, değişim programlarının ve benzer okullar arasında bağlantıların yaratılabileceği farklı ülkelerdeki okullar arasında bir bağ kurmakta kullanılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı ile Protokol

Özel Cent Okulları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı arasındaki protokol 22 Ocak 2016'da imzalandı. TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürü E.Tuğgeneral Sn. Kemal KORKMAZ ile Kurucumuz Sn. Süha CENT'in hazır bulunduğu görüşmede TSK mensuplarına, gazi ve şehit çocuklarına burs imkanı sunan sözleşme imzalandı.