Fen Bilimleri Bölümü

Fen Bilimleri Bölümü

Bölümümüz, çağdaş, akılcı, laik, Atatürk ilke ve inkılâplarından ödün vermeyen, bilimsel düşünen, araştırmacı, yaratıcı, teknolojik gelişmeleri takip eden, üretken ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Fen Bilimleri derslerinde, öğrenci aktiftir; dersler ezberden uzaktır. Öğrenci, dersi, deneylerle ve yaşayarak öğrenir; gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanır, yapılan uygulamalı çalışmaların günlük hayatla bağlantısını kurar.

Hedef, öğrencilerin sınıf ortamında öğrendiklerini dış dünyanın gerçekleriyle ilişkilendirebilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamaktır. Fen programında öğrencilerin sorumluluk sahibi dünya vatandaşları olarak yetişmelerine büyük önem verilir. Dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri bilen, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş, farklı kültürlere ve yaklaşımlara saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

FEN BİLİMLERİ PROGRAMI

Cent Koleji ders programında Hazırlık sınıfından lise 12. sınıfa kadar zorunlu ve seçmeli Fen Bilimleri dersleri vardır. Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda Fen Bilimleri branşları yapılandırıcı öğrenme teorisi doğrultusunda hazırlanmış sarmal bir yapısı olan MEB müfredatına tamamen uyumlu olmasının yanı sıra öğrencilerimizin modern dünyaya hazır olmalarını desteklemek adına İngilizce yapılmaktadır. Yüksek öğrenimlerine fen, mühendislik, tıp veya benzeri alanlarda devam etmek isteyen öğrenciler fen diploma alanını seçer.

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN TEMEL İLKELERİ

  • Öğrencilerde gerçekçi ve tutarlı bir dünya görüşü yapılandırmak
  • Bilimin kavramsal yapısını açıklamak
  • Bilimsel yöntemin kullanılması için öğrencilere gerekli becerileri kazandırmak, geliştirmek
  • Fen ve teknolojideki yeni gelişmelere uyumlu yaşam becerileri kazandırmak
  • Topluma faydalı çalışmalar yapabilecek verimli yurttaşlar hazırlamaktır.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Sınıflarda teknoloji kullanımı ile öğrencilere daha zengin öğrenme ortamları sunularak, ilgileri uyandırılmakta, motivasyonlarının artması sağlanmakta ve konuya ilişkin eski bilgilerin hatırlanmasına yardımcı olunmaktadır. Öğrencilere; karmaşık gibi görünen bilgiler teknoloji yardımıyla sadeleştirilmekte, öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır. Örneğin hayati tehlikesi olan deneyler simülasyonlar yardımıyla bilgisayar ortamında hazırlanarak öğrencilerin deney düzeneklerini görerek deneyi kendilerinin yapmaları ve sonuçlarını gözlemleyerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.

BÖLÜM ÇALIŞMALARI

Ödevler ve Çalışma Kâğıtları
Öğrencilerimize öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlamak, bilimsel düşünme yetisi kazandırmak, araştırma alışkanlığı kazandırarak bu beceriyi geliştirmek amacıyla ödevler verilir. Bu ödevler, çalışma kağıdı şeklinde olup ders kitabı ya da internet kullanımına dayalıdır.

Ders Takviye Çalışmaları:
Fen Bilimleri derslerinde, öğrencilerin bireysel düzeyde karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için etütler yapılmaktadır. Etütlerde, hem konu tekrarlarına hem de problem çözümlemelerine yer verilir.

YKS Çalışmaları:
9. sınıfta başlayan YKS çalışmaları; 9. ve 10. sınıflarda işlenen konuların testlerle pekiştirilmesiyle sürüp 11. ve 12. sınıfta konu anlatımı ve testlerle yoğunlaşmaktadır. Deneme sınavlarının ayrıntılı sonuçları branş öğretmenleri tarafından değerlendirilerek ve ayrıntılı analizleri yapılarak geri beslemeye gerek duyulan konular saptanır ve önlem alınır.