Matematik Bölümü

Matematik Bölümü

Matematik Bölümü olarak amacımız,

Günlük Yaşamda;

 • Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilmek
 • Sezgisel egemenlik ve sağduyu sahibi olabilmek
 • Açık ve kesin anlatım gücü kazanmak
 • Bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığını geliştirmek
 • Yeni düşünceleri kabule hazır olmak
 • Kendine güven duygusunu geliştirmek ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olmak
 • Problem çözme becerilerini geliştirmek ve bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanmaktır.


Eğitim Hayatında;

 • Verileri sistematik olarak düzenleyebilmek ve yorumlayabilmek
 • Usavurma yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilmek
 • Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilmek
 • Özgün düşünebilmek ve araştırabilmek
 • Özel kavramları kesin olarak genelleyebilmek
 • Matematiksel usavurma, istatistiksel usavurmanın doğasını ve sınırlılıklarını kavramak
 • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünmek ve usavurma alışkanlığını geliştirmek
 • Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücünü geliştirmek
 • Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı kazandırmaktır.


Bu amaçlarımıza ulaşabilmek için aşağıdaki temel ilkelere göre derslerimizi işlemekteyiz;

 • Konular basitten karmaşığa, kolaydan zora giden bir sıra ile ele alınır.
 • Bir ünitede elde edilen kazanımlar diğer ünitelerde dersin bütünlüğü bozulmadan tekrar edilerek pekiştirilir.
 • Her sınıf düzeyinde YKS hazırlık amaçlı deneme sınavları yapılır.
 • Son sınıflarda her hafta deneme sınavı yapılarak, soru çözümleri yapılır. Deneme sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda tekrarişlenmesi gereken konular belirlenir.
 • Öğrencilerimiz dershane çalışması gerekmeden YKS sınavlarına test yöntemleri ile hazırlanmaktadır.
 • Hazırlık sınıfında öncelikle İngilizce - Matematik terminolojisi verilmektedir. Diğer sınıf düzeylerinde de İngilizce Matematik öğrenme süreci devam etmektedir.


Cent Matematik Bölümü, öğrencileri yüksek öğrenim matematiğine ve analitik düşünce ile zenginleştirilmiş bir yaşama hazırlar. Amacımız, matematik dilinde düşünen ve matematik bilgisini tahmin yapmak, durumları araştırmak, günlük hayat olaylarını modellemek ve problemleri çözmek için kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir.