Sosyal Bilimler Bölümü

Sosyal Bilimler Bölümü

Bölümümüz, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Mantık, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsamaktadır. Bölüm olarak temel bakış açımız; bilgi aktarmaktan çok araştırmak ve bilgi edinebilmek için ortamlar hazırlamaktır.

Tarih dersinde temel amacımız, öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini anlayarak onların laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamaktır. Geçmişini bilen, bugünü yorumlayabilen, geleceği öngörebilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerine yardımcı olmaktır.

Coğrafya dersindeki amacımız, bireyin önce yakın çevresi olmak üzere, Türkiye ve dünya hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlamaktır. İnsan ve doğal ortam arasındaki ilişkiyi incelerken çıkabilecek sorunlar ve çözümleri hakkında bir bilinç oluşturmak da amaçlarımız arasındadır. Coğrafya konularıyla ilgili olarak yaşamın içinden örnekler vermeye, görsel malzemelerden yararlanmaya özen gösterilir.

Felsefe grubu derslerinde hedef; felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutta var olan bilimsel sonuç ve düşünceleri göstererek öğrencilerimizin bakış açılarını geliştirmektir. Farklı fikirlere hoşgörüyle yaklaşabilen, kendisi düşünebilen bireyler yetiştirmektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hedef, Milli Eğitim’in amaçlarına uygun olarak temel dini bilgileri kazandırmaktır. Akıl, bilim ve sevginin dinin vazgeçilmez unsurları olduğunun, başkalarının dini inançlarına hoşgörüyle yaklaşma gerekliliğinin farkına varmalarını sağlamaktır.

Sosyal Bilimler Bölümü'nde bu amaçlara ulaşabilmek adına;

  • Öğrencilerin konuyu anlamaları, yorumlayabilmeleri için tartışma, açıklama, canlandırma, soru - cevap gibi yöntemler kullanılır.
  • Okuma alışkanlığı kazandırabilmek için müfredatla paralel olarak seçilen kitaplar önerilir.
  • Görsel ve işitsel araçlardan etkin bir şekilde yararlanılır.
  • Ders işlenişlerinde, inceleme gezilerine önem verilir.
  • Bir ünitede belirlenen kazanımlar diğer ünitelerde dersin bütünlüğü bozulmadan tekrar edilerek pekiştirilir.
  • Sorgulamaya dayalı araştırmalar yaptırılır.
  • Program uygulanırken diğer derslerin zümre öğretmenleriyle etkili bir iletişim kurulur.
  • YKS çalışmaları kapsamında test çalışmaları yapılır.