Müzik Bölümü

Müzik Bölümü

Okulumuzda müzik derslerinin amacı, öğrencilerin müziği etkinlikler aracılığıyla yaşayarak hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmek ve müzik yoluyla;

  • Kendisi ve çevresiyle barışık
  • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan
  • Vatan ve millet sevgisine sahip
  • Güzel sanatların her türüne açık
  • Mutlu, kişilikli ve öz güveni olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Müzik derslerinde öğrencilerin müzik topluluklarını tanıyan, iyi müzik dinleme alışkanlığı kazanabilen, geleneksel ve çağdaş müzik türlerini ayırt edebilen ve bu türde bir şarkı dağarcığına sahip olmaları sağlanır.

Bu hedeflere uygun öğrenme ortamını sağlamak ve sağlıklı biçimde planlamak amacıyla müzik dersi öğretim programında yer alan öğrenme alanları uygulanır.

  • Dinleme – Söyleme - Enstrüman
  • Müziksel Algı ve Bilgilenme
  • Müziksel Yaratıcılık
  • Müzik Kültürü


Müzik eğitiminde kazanımlara uygun olarak, Oyun, Dans, Devinim ekseninde ilgili yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bunların başında Orff Yaklaşımı çerçevesinde müzik ve hareket eğitimi gelmektedir. Orff tekniği ile yapılan müzik eğitimi sürecinde öğrenciler ritm temelinde dil, müzik, hareket / dans ile ilgili tecrübeler kazanırlar. Ritm, ezgi, armoni, nüans gibi temel müzik öğelerini yaparak, yaşayarak öğrenirler.

Nota öğretiminin amaç değil araç olduğu ilkesinden hareketle sınıf seviyelerine uygun olarak solfej ve enstrüman eğitimine yer verilir. Öğrencilerimizin yaş grupları göz önünde bulundurularak müzik kültürünü ve müzik tarihini tanımaya yönelik uygulamalar ağırlık kazanmakta, birlikte söyleme, müziksel işitme, okuma - yazma ve yaratma etkinlikleri de sınıf seviyelerine uygun olarak ilerlemektedir. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda okul korosuna, okul orkestrasına yönlendirerek kendilerini müzik ile ifade etmeleri, bireysel ve toplu çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.