Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Sanat Eğitimi, bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede, yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla içerisinde olunan bir eğitim sürecidir. Öğrenme sürecinde en rahat kullanılan algılama şekli görsel, işitsel ve kinestetik algılamadır. Bu süreçte, her çocuk farklı şekillerde öğrenir.

Sanat Eğitiminde Amacımız;
Öğrencilerimizin, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, sanatı seven, çevresine duyarlı, görsel alanlarda oluşturacağı çalışmalarda farklı yapılara göre verilen motivasyonlarla kendini rahatça ifade edebilen, tüm ilişkilerinde sosyal bir yapıya sahip, yaptığı çalışmayı, görsel çevresini sorgulayan, araştırmacı, estetik değerleri önemseyen, düzen ve disiplin anlayışı içinde, evrensel değerlere önem veren, çalışma sürecinde ya da dışında paylaşımcı bireyler olarak yetişmeleridir.