Drama

Drama

Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren ve yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama, oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.

Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir.

Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar. Ayrıca drama çocuğun öz güven duygusunun gelişmesini, bilişsel dil ve sosyal açıdan gelişmesini, iş birliği ve dayanışma duygusunun gelişmesini, kendisini ifade edebilmesini, yaratıcı olmasını, yaşamı çok yönlü algılamasını, araştırma ve istek duygusunun gelişmesini sağlar.

TİYATRO

Tiyatro bir kültür mirasıdır. Tiyatroya giden, eğitimini alan kişiler toplumda iletişimi güçlü tavırları, akıcı konuşmaları ile geniş çevrelere karşı rahatça konuşabilen özellikleriyle ön plana çıkarlar.

Okul Tiyatro Kulübümüzde amacımız öz güveni yüksek, çağdaş, kendini özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda kulübümüzde beden dili eğitimi, diksiyon eğitimi, tiyatro tarihi ve sahne eğitiminin verilmesine özen göstermekteyiz.

Tiyatro eğitiminin faydaları;

 • Tiyatro, öz güven kazandırır.
 • Tiyatro, kişinin algılama yeteneğini geliştirir.
 • Tiyatro, kendini ifade etme becerisini güçlendirir.
 • Tiyatro, dikkat toplama yeteneğini geliştirir.
 • Tiyatro, iletişim becerilerini geliştirerek olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar.
 • Tiyatro, sosyal daνranışlar geliştirilmesini sağlar.
 • Tiyatro, kişinin çeνresine adapte olmasına yardımcı olur.
 • Tiyatro, çocuğun rahatlamasını νe gerginlikten kurtulmasını sağlar.
 • Tiyatro, çocuğun kendi kişiliğini yaşamasına νe bunu güçlendirmesine fayda sağlar.
 • Tiyatro, kişinin kendi bağımsızlığını hissetmesinde önemli bir yer tutar.
 • Tiyatro, kişinin estetik duygusunu geliştirir.