Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Aileden sonra okul çağı çocuğunun ilk temel toplumsallaşma kurumu anaokuludur. Temel bilgi ve beceriler çocuğun bu döneminde kazanılır. Bu nedenle önemli olan çocuğun başkalarından farklı olan yetenek ve özelliklerinin belirlenerek ortaya çıkarılması esasıdır. Okulumuzda amacımız; öğrenciyi, salt öğrenci kimliği ile değil, bir birey olarak ele almak ve öğrencilerimizin gerek psiko-sosyal, gerekse akademik alandaki gelişimine katkıda bulunmaktır. Yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenciler ve veliler ile bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Aylık bültenler ve gözlem formlarıyla daha etkili bir iletişim hedeflenmektedir. Çocuğun gelişimine yönelik oyun içinde uygulayacağımız testler, çocuğu hem tanıtan hem de yeteneklerinden ve gelişiminden haberdar olmamızı sağlayacak önemli bir etkinlik olmaktadır. Her dönemin sonunda yapılacak olan sınıf toplantılarıyla da genel durum hakkında velilerimiz bilgilendirilmektedir.

ÖZEL CENT İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK

Özel Cent İlkokulu - Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak temel amacımız, öğrenciyi salt öğrenci kimliği ile değil; onu bir bütün olarak; ilgileri, istekleri, yetenekleri, kuvvetli ve zayıf yönleriyle; arkadaşlık ilişkileri ve diğer sosyal yönleriyle tanımak, değerlendirmek ve gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız üç ana dalda yoğunlaşmaktadır.

A- Bireysel Rehberlik
B- Grup Rehberliği
C- Mesleki ve Eğitsel Rehberlik

A- Yıl içinde öğrencilerimizi tanımak amacı ile uygulanan test, anket, envanter gibi çeşitli psikometrik uygulamalar, Birey Mahremiyeti Esastır ilkesiyle değerlendirilmekte, öğrenciye ve ailesine gereksinim duydukları her konuda rehberlik hizmeti verilmektedir.

B- Grup çalışmalarında, sınıflar bazında, Ders Çalışma Teknikleri, Planlı Olmanın Yaşamımızdaki Önemi, Sınav Kaygısıyla Baş Etme, Ön Ergenlik Gelişim Özellikleri v.b konularda bilgiler verilmekte ve sınıf içi söyleşiler yapılmaktadır.

C- İleriki eğitim yıllarına ve meslek yaşamlarına ışık tutmak amacıyla; ilgi ve yeteneklerini açığa çıkartmayı hedefleyen anketler uygulanmaktadır. Ortaöğretim alanları hakkında bilgilendirilmekte ve meslek tanıtımları yapılmaktadır.

Cent Eğitim Felsefesi, öğrencilerimizin başarısında, psikolojik ve sosyal gelişiminde, öğrenci - veli - okul iş birliğine son derece önem verir. Bu amaçla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Karşılıklı Güven ve Gizlilik ilkesiyle gereksinim duyulan her konuda hafta içi her gün 08:00 - 15:30 arası velilerimize yardımcı olmaktadır.

ÖZEL CENT LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

Okulumuzda yürütülen rehberlik çalışmalarının amacı; öğrencinin kendini fiziksel, sosyal, duygusal açıdan tanımasına katkıda bulunmak ve birey olarak farkındalık yaratmaktır. Özellikle bireysel görüşmeler, test ve envanterlerle, öğrencinin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak, ilgi ve yeteneklerine uygun çalışmalarla, kendini geliştirmesini sağlamaktır.

Rehberlik Servisi idare, sınıf danışman öğretmenleri, ders öğretmenleri ve veli iş birliği ile öğrencinin akademik ve gelişimsel problemlerine bütünsellik, süreklilik ilkesinden hareketle yaklaşır. Bu çalışmalar sadece problem yaşayan öğrencilerle değil, tüm öğrencilerle yürütülmektedir. Rehberlik servisi tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda etkinliklerini sürdürmektedir.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

 • Okulumuza yeni başlayan ve uyum güçlüğü çeken öğrencilerimize dönük oryantasyon çalışmaları yapılır.
 • Öğrenci görüşmeleri bireysel, grup, sınıf rehberliği şeklinde yapılarak, öğrenciyi en iyi şekilde tanımaya çalışılır; kişisel, sosyal, eğitsel ihtiyacı desteklenir.
 • Öğrencilerde akademik başarıyı arttırmaya dönük etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma yöntemleri konusunda alışkanlık kazandırılmaya çalışılır.
 • Gelecek plan ve hedeflerini belirlerken ilgi, yetenek ve akademik başarının öneminin anlatılarak, kendilerini en iyi ve gerçekçi şekilde tanımaları ve eksikliklerini gidermeleri sağlanmaya çalışılır.
 • Gerçekçi kararlar alabilmeleri amacıyla mesleklerin tanıtılması, sınav sisteminin anlatılması çalışmaları yapılır.
 • Sınav ya da gelecek kaygısı ile başa çıkma yöntemleri anlatılır.
 • Üniversite ve bölüm tanıtımları amacıyla üniversite gezilerinin yapılması planlanır.
 • Ders seçimleri konusunda bilgilendirme ve bireysel görüşmeler yapılır.
 • Gelişim dönemlerinden en önemli aşama olan ergenlik dönemini rahat atlatabilmesi ve yaşadığı sorunlara yapıcı çözümler üretebilmesi amacı ile öğrenciler bireysel görüşmelerle desteklenir.
 • YKS hazırlık sürecinde sınav çalışmalarının programlanıp takip edilerek, öğrencinin hedefine ulaşması için her türlü destek verilir.


Velilere Yönelik Çalışmalar

 • Velilerimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı ile çeşitli seminerler, gerek rehberlik servisi gerekse dışarıdan, üniversitelerden, alanında uzman kişiler davet edilerek gerçekleştirilmektedir.
 • Sağlıklı bir ergenliğin atlatılabilmesi amacı ile ergenlerle iletişim,
 • Sınav sürecine hazırlanan öğrencilere destek olmaları amacı ile sınav kaygısı ve sistemi çalışmaları konusunda velilerimizi bilgilendirme,
 • Öğrenci ilgi, hedef ve beklentileri doğrultusunda ders seçimi yapmadan önce aile ile görüşülüp ders seçiminin mesleki seçime etkisinin velilerimize anlatılması gibi.


Öğrencilerimiz ve velilerimiz danışmak istedikleri her konuda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Departmanından yardım alabilirler. Sağlıklı bir görüşme yapılabilmesi ve velilerimizin bekletilmemesi açısından randevu alınması rica olunur.