Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

Kolejimizde, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework – CEF) esas alınmaktadır.

Okulumuzun eğitim dili İngilizce olduğundan, Hazırlık sınıflarında yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır. 13 saatlik Main Course derslerinde temel dil bilgisi kuralları, 5 saatlik Skills derslerinde temel dil becerisine dayalı çalışmalar, 3 saatlik Reading - Speaking derslerinde de yabancı öğretmenlerimiz eşliğinde okuma, yorumlama çalışmaları ile günlük konuşma diline yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri de branş öğretmenlerince İngilizce okutulmakta ve öğrencilerimizin bu konulardaki bilgileri pekiştirilmektedir. Ayrıca 2. dil olarak haftada 4 saat Almanca ve Fransızca dersi verilmektedir. Öğrencilerimiz verilen programın gereğini yerine getirdiklerinde Avrupa standardında B2 düzeyine gelmektedirler. Sene sonunda düzenlenen geleneksel Prep Day ile hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hoşça vakit geçirmekte ve sene boyunca yapılan çalışmaların özetini izlemektedirler.

Ayrıca 8. sınıfı bitiren öğrencilerimizden isteyenler, İngilizce Seviye Tespit Sınavına girerek, başarılı oldukları takdirde Hazırlık sınıfını atlayarak 9. sınıfa devam etmeye hak kazanmaktadır.

9. sınıfta 10 saatlik İngilizce dersi verilmekte, öğrenciler 6 saatlik ana dersin yanı sıra 3 saatlik derste edebi eserleri inceleme, yorum yapma ve çeşitli konularda yazma becerilerini, 1 saatlik Speaking dersinde de yabancı öğretmenleri ile konuşma becerilerini geliştirmektedirler.

10. sınıfta 6 saatlik ana dersin yanında 1 saat de İngiliz Edebiyatı dersi okutulmaktadır. Ayrıca FCE sınavlarına hazırlık programı takip edilmektedir.

11. ve 12. sınıflarda 4 saatlik ana dersin yanı sıra FCE, CAE sınavları ile YDS, Proficiency, TOEFL, IELTS sınav denemeleri yapılmakta ve öğrencilerimizin üniversitede hazırlık sınıfı okumadan doğrudan 1. sınıfa başlamaları hedeflenmektedir.

Her yıl İngiltere, Kanada, Amerika gibi ülkelere dil okulu gezileri yapılmakta ve yoğun dil öğrenimi yazın da devam etmektedir.

Sosyal etkinlik çalışmalarında Film - Theatre and Dubbing Club öğrencileri kendi senaryolarını yazarak film çekmekte ve dublaj çalışmaları yapmaktadırlar. MUN Club öğrencileri Birleşmiş Milletler’in küçük bir modelini oluşturarak orijinal belgeleri incelemekte, uluslararası MUN konferanslarına katılarak projeler yürütmekte ve ülkemizi temsil etmektedirler. Test Kulübü öğrencilerimiz ise İngilizcede Cambridge ESOL, Almancada FIT ve Fransızcada DELF sınavlarında başarılı olarak uluslararası dil sertifikalarını almaktadırlar.

Amacımız, liseyi bitiren öğrencilerimizin uygulanan programın gereğini yerine getirdiklerinde İngilizce seviyelerini Avrupa standardında C1 düzeyine getirmek aynı zamanda da düşünen, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, iş birliği yapabilen Atatürkçü gençler yetiştirmektir.