Burs Politikamız

Burs Politikamız

Başarı Bursu Kapsamı
Başarı Bursu sadece öğrenim ücretini kapsar. Yemek, servis, giyim ve kitap-kırtasiye ücretleri veliye aittir.

Başarı Bursu Verilme Şartları
Başarı Bursu verilmesi için okul tarafından belirlenecek olan akademik kriterler, Yönetim Kurulu tarafından mevcut öğrenciler ile aday öğrenciler için ayrı ayrı belirlenir.

Aday öğrenciler için bakanlıkça uygulanan ulusal sınavlardaki başarı ve Okul Giriş Sınavı’nda gösterdiği başarı baz alınmaktadır.

Mevcut öğrencilerin yıl sonu akademik başarı ortalamalarının büyükten küçüğe sıralanarak belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmesi bir kriter olarak alınabileceği gibi mevcut öğrencilere Burs Sınavı yapılabilir.

Başarı Bursunun Kesilme Nedenleri

 • Öğrenciye ortaokulda Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu; lisede Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmış olması
 • Öğrenciye herhangi bir şekilde başka bir kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb. tarafından burs verilmesi
 • Yıl sonu ağırlıklı akademik başarı ortalamasının 85.00'in altında olması (Başarı ortalaması dikkate alınırken Resim, Müzik, Beden Eğitimi gibi yetenek derslerinin puanları değerlendirmeye alınmaz)​
 • Öğrencinin mazeretsiz olarak bilgi vermeden 10 gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okula gelmemesi veya okuldan ayrılması
 • Öğrenci ve/veya velisinin okul kurallarını benimsememeleri ve uyarıları dikkate almamaları
 • Okul yönetimi tarafından belirlenen kayıt yenileme tarihine kadar kayıt yapılmaması
 • Okul taksitlerinin vadesinde ödenmemesi


İndirim Tanımları ve Oranları

 1. Kardeş İndirimi: Anne ve/veya babanın birden fazla çocuğunun aynı öğretim yılında Cent Koleji’nde okuması halinde alt sınıftaki kardeş için öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır.
 2. Cent Mezunu İndirimi: Cent Koleji’nin Lise bölümünden mezun olmuş olan anne veya babanın Cent Koleji’nde okuyan çocuğuna öğrenim ücreti üzerinden %15 indirim uygulanır.
 3. Erken Kayıt İndirimi: Öğrenim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından karar alınması halinde öğrenim ücreti üzerinden yapılır.
 4. Peşin Ödeme İndirimi: Öğrenim ücretinin tamamımın tek seferde ödenmesi koşulu ile ödeme tarihi itibariyle geçerli olan ücret üzerinden yapılan indirimdir. Erken ve Peşin İndirim oranları her yıl Yönetim Kurulu tarafından bir sonraki ders yılı ücretleri ile birlikte belirlenir ve aynı tarihte ilan edilir.

NOT: Birden fazla indirim türü olması durumunda en yüksek olan indirim oranı uygulanır.

İndirimlerin Süresi
İndirimler her bir öğrenci için, indirim gerekçesinin devam ettiği ve bulunduğu okul için geçerlidir. Öğrenciye Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu veya Okul Disiplin Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanması veya öğrencinin sınıf tekrarı yapması durumunda indirim uygulaması başlatılmaz/devam ettirilmez.

Cent Koleji yetkilileri, yanıltıcı, yanlış, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak ve/veya belge vererek hak sahibi olunması durumunda, yapılan işlemi resen iptal etme ve sorumlular hakkında idari, hukuki ve cezai takipte bulunma hakkını ayrıca saklı tutar.