Okulum Temiz

OKULUM TEMİZ
Özel Cent Okulları, Covid - 19 önlemleri kapsamında Türk Standartları Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okullardaki hijyen koşullarının geliştirilmesi için belirlenen uygunlukta olup "Okulum Temiz" belgesi sahibidir.
 

COVID-19 SALGININDA OKULUMUZDA ALINACAK ÖNLEMLER
Genel Kurallar

 • Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarını tamamlamıştır.
 • Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir.
 • Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacaktır.
 • Öğrenci, öğretmen ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu izlenerek veli bilgilendirilecektir.

I. Tıbbi Maske;

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir.
  1. Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanmalıdır,
  2. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulundurulacaktır.
 2. Öğretmenler aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacaktır.
 1. Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmeleri istenecektir.
 2. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için özen gösterilecektir.
  1. Diğer görevliler;
 1. Okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takılacaktır,
 1. Veli ve ziyaretçiler;
  1. Salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dâhil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecektir.
  2. Okul bahçesi dâhil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takılacaktır.

II. Sınıfların havalandırılması;

 1. Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde mümkün olduğu kadar açık kalacak ve doğal havalandırma sağlanacaktır.
 2. Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanacaktır.
 3. Okul ortak kapalı alanlarındaki camların sürekli açık kalması ve/veya mümkün olduğu kadar dış ortam havası alacak şekilde havalandırılması sağlanacaktır.

III. Okul ortamında mesafe;

 1. Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecektir.
 2. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafeye uygun olmasına özen gösterilecektir.
 3. Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler programlanmıştır.
  1. Okul kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanmıştır.
  2.  Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılmıştır.
 4. Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılmıştır.
 5. Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak planlanacaktır.
 6. Beslenme saatlerinde maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılacaktır.

V. Temizlik;

 1. Okulun rutin temizliği sıklaştırılmıştır,
 2. Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanları için ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulmuştur.

VI. Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilecektir.

 1. Ziyaretçiler, zorunlu olmadıkça okula alınmayacak; alınması gerektiğinde ise ziyaretçilere HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacaktır.
 2. Servisle taşınan öğrenciler servis görevlileri tarafından öğrencinin ateşi ölçülerek servise alınacaktır.