Lise

Lise

Özel Cent Lisesi, yabancı dille öğretim yapan özel lise statüsündedir. Öğretim biçimi gündüzlü ve karmadır. Öğrenim süresi 2005 - 2006 eğitim öğretim yılından itibaren, bir yıl hazırlık olmak üzere toplam beş (1 + 4) yıldır.

Okulumuzda, bazı derslerin öğreniminin yabancı dille (İngilizce) yapıldığı Anadolu Liseleri programı uygulanmaktadır. Hazırlık sınıfında uygulanan yoğun İngilizce programı daha sonraki sınıflarda Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin İngilizce işlenmesine olanak sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.

Okulumuzda okutulan ikinci yabancı dil Almanca ve Fransızcadır.

Türkçenin etkin bir biçimde kullanılmasına, öğrencilerimizin yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmelerine yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir.

En etkili öğrenme biçimi olan yaparak, yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla, drama, araştırmaya, incelemeye yönelik proje tabanlı uygulamalar, laboratuvar ve atölye çalışmaları gibi yöntem ve teknikler kullanılmakta, aktif öğrenme yöntemlerine dayalı öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımı izlenmektedir. Tam öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacak metotlar uygulanmaktadır.

11. ve 12. sınıflarımızda özel YKS çalışmaları yapılmaktadır. Sistemli olarak uygulanan deneme sınavlarında elde edilen sonuçlar yakından takip edilmekte, birebir çalışmayla öğrencilerimizin eksikleri giderilmektedir. Sınav bazındaki gelişimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından sürekli izlenmekte, meslek tanıtımları, mesleki envanter uygulamaları ve diğer etkinliklerle öğrencilerimiz en iyi biçimde yüksek öğrenime yönlendirilmektedir. Temel hedefimiz olan devlet üniversitelerine ve burslu vakıf üniversitelerine yerleştirilmede yüksek başarı elde edilmektedir.

Dönemlere göre üniversite yerleşimleri için tıklayınız.